تــــمــــاس بــــا مـــــا

پــــیــــغــــام خــــود را ارســــال نــــمایــــیــــد

اطـــــلاعـــــات تــــمــــاس

مشهد ، خیابان قرنی ، چهار راه ابوطالب ، بازار بین المللی برجیس ، واحد ۱۴۹
تلفن : ۳۷۲۳۶۶۰۰-۰۵۱
فکس :  ۳۷۱۳۲۹۵۶-۰۵۱
همراه : ۰۹۱۲۶۰۱۳۰۴۵
همراه : ۰۹۱۲۵۳۸۷۰۴۸
ایمیل : info@amitrisstone.com
وب سایت : www.amitrisstone.com
ساعت کاری : ۹ الی ۲۱