۲۶
دی

🎓دانستنی های سنگ بخش اول

سنگ های ساختمانی بر اساس نوعی که دارند دارای کاربرد متفاوتی هستند. انواع سنگ های ساختمانی عبارتند از :

گرانیت
ماسه سنگ ها
ماسه سنگ آهکی
ماسه سنگ سیلیسی
ماسه سنگ اکسید آهن
ماسه سنگ دولومیتی
دیوریت
گابرو
مرمر
کوارتزیت
سنگ های رسی
تراورتن