۲۶
دی

🎓دانستنیهای سنگ بخش دوم

سنگ های گرانیت : اکثر سنگ های گرانیت به صورت سخت هستند و از مصالح بادوام ساختمانی محسوب میشوند . سنگ های گرانیت در برابر نفوذ آب و اثر ضربه مقاومند و محیط های صنعتی را به خوبی تحمل می کنند. ظاهر گرانیت بر اساس کار انجام شده بر روی سطح آن مشخص می شود که ممکن است چکشی ، کلنگی ، تیشه ای یا صیقلی باشد.
بهترین نمای سنگ گرانیت حالت صیقلی آن است که زیبایی رنگ و انعکاس کریستال های آن را نمایش می دهد . سطح گرانیت بر اثر حرارت و تفاوت ضریب انبساط و انقباض بین اجزای کریستالی مختلف آن به صورت سوخته در می آید . استفاده تلفیقی از گرانیت صیقلی و سوخته در ساختمان به علت تضاد ، زیبایی جالبی پدید می آورد.
معادن بسیار زیادی شامل سنگ های گرانیت با رنگ های مختلف وجود دارد، سنگ گرانیت به دلیل هزینه سنگین استخراج، برشکاری و صیقل کاری جز سنگ های نسبتا گران محسوب می شود، به همین دلیل بیشتر از سنگ گرانیت برای نمای ساختمان استفاده می شود. از دیگر کاربردهای این سنگ می توان به کف سازی، ساخت و ایجاد پیاده رو و راه سازی اشاره کرد.
https://telegram.me/amitrisstone