۲۶
دی

🎓دانستنیهای سنگ بخش چهارم

مرمر: سنگ مرمر نوعی سنگ آهک دگرگون شده است که رنگ بندی بسیار متنوع دارد. مقاومت سنگ مرمر در برابر گازها، هوازدگی وبارانهای اسیدی بسیار کم است. به همین دلیل سنگ مرمر بیشتر در نمای داخلی ساختمانها استفاده می شود. این نوع سنگ در دسته سنگ های لاکچری و گران بها قرار دارد.