۲۶
دی

🎓دانستنیهای سنگ بخش سوم

دیوریت: کاربرد سنگ دیوریت برای ساخت نمای ساختمان، سنگ پله وکف و همچنین در ساخت جاده می باشد. رنگ سنگ دیوریت خاکستری، خاکستری تیره و در برخی از اوقات خاکستری مایل به سبز میباشد.
www.amitrisstone.com
گابرو: گابرو به علت استحکام ومقاومتی که در برابر هوازدگی دارد برای سنگ نما، کف، پل وتونل مناسب است. رنگ سنگ گابرو خاکستری مایل به سبز،سبز و در برخی از مواقع نیز سیاه است.
www.amitrisstone.com
کوارتزیت: سنگ کوارتزیت در واقع ماسه سنگی دگرگون شده است که سیمان سیلیسی دارد.مصارف کوارتزیت در بخشهای خارج وداخل ساختمان،پل ها وتونل ها است.